Zirkonia

Zirkonia, eller dess mer tekniska namn zirkoniumdioxid (ZrO2), är zirkoniummetall som är fullständigt oxiderad och även helkeramiskt. Ämnet är mycket intressant då det är biokompatibelt och ett bra alternativ för människor med överkänslighet mot guld eller andra metaller. Materialet är otroligt tåligt och tack vare dess utveckling är färgen mer translucent och därmed mer tandlik. För att tanden ska bli så verklighetstrogen som möjligt och för att förändra materialets egenskaper till det bättre blandas zirkonia ut med andra ämnen.

Fördelarna med zirkonia

Zirkonia har andra fördelar än att ämnet är mer tandlik och slittåligt. En annan fördel är att tandläkaren endast behöver avverka hälften så mycket tandsubbstans jämfört med andra ämnen såsom litiumdislikat. Andra positiva aspekter med zirkonia är att risken för allergier med detta ämne är liten. Utöver det är risken för galvaniska strömmar liten. Dessa uppstår när normalpotentialen mellan olika metaller i kroppen är för stor. Zirkonia har även andra användningsområden. Det går exempelvis att göra del- och helbroar även med tandköttet.

Nackdelar med Zirkonia

Som tidigare beskrivet finns det många fördelar med materialet. För att kunna utnyttja alla dess fördelar och minimera sannolikheten att patienten får problem som huvudvärk och käkledsbesvär måste tanden sättas in av en kompetent tandtekniker och tandläkare. Ämnet blandas ut med andra ämnen vilket utgör en risk för patienter med en känslighet mot till exempel färgämnen. Det är av denna anledning mycket viktigt att alltid kolla på innehållsförteckningen och ha en dialog med patienten om eventuella allergier eller överkänsligheter.

Sammanfattning

Utvecklingen bland helkeramiska ämnen inom odontologin går snabbt. Detta innebär att dess användningsområden kommer att utvecklas och expanderas. Ämnet, med alla dess fördelar kommer till ett pris av noggranna undersökningar och alerthet samt kompetens från tandvårdspersonalen. Men med en bra dialog mellan vårdgivare och patient samt kunskap om ämnet och dess möjligheter är zirkonia ett bra alternativ för många ingrepp. Bara några få exempel på dess användning är i singelkronor, del- och helbroar, fasader och onlays.