Tvålar

TvålTvålar har i olika format i princip alltid använts av civiliserade människor för att tvätta sig rena. Redan så tidigt som 2800 f.Kr. lär det har funnits tvålliknande substanser, och det första kända receptet på tvål härstammar från Babylonien och är från tiden runt 2200 år f.Kr. Den tvål vi känner till idag, i den klassiska fyrkantiga eller runda formen som man med lätthet kan ta i handen och som löddrar vid användandet kommer från sent 1800-tal.

Produkten tvål är känd världen över och används på alla kontinenter för både tvättning av den egna kroppen, tvättning av kläder eller rengöring av bostäder och lokaler. Tvål är en mycket lättanvänd och funktionell produkt som inte kräver något mer än vanligt vatten för att göra jobbet. Det finns dock idag även mer specialanpassade produkter som utger sig för att vara bättre och mer effektiva, skonsamma och miljövänliga än den traditionella tvålen, såsom specialanpassade rengöringsmedel och produkter för kropps- och hudvård. Dock är den klassiska tvålen fortfarande mycket välanvänd i hela världen och fortsätter att vara populär år ut och år in.

Tvål fungerar genom att den i kontakt med vatten sänker vattnets ytspänning samtidigt som den emulgerar fetter. Produkten förekommer idag lika ofta i fast som i flytande form och är lika vanlig i privata bostäder som i offentlig miljö. Tvål är rent kemiskt en sammansättning av natriumsalter av fettsyror, medan släktingen såpa beskriver kaliumsalter av fettsyror. Det är inte svårt att förstå varför tvål blivit och fortsätter att vara så populärt som rengöringsmedel både av den egna kroppen och andra material, eftersom klassisk tvål på många sätt är oslagbart när det gäller att lösa fett och smuts. Att tvål dessutom lätt sköljs bort med vanligt vatten bidrar naturligtvis till populariteten.