U-lite ultraljud

Ultraljudsundersökning av blodkärl

Precis som många andra kroppsdelar kan blodkärlen undersökas med ultraljud. Denna form av undersökning är vanligast för kontroll av eventuell reflux i venerna i underbenen. Denna reflux uppstår på grund av att en eller flera av benens klaffar helt enkelt inte sluter tätt utan blodet rinner tillbaka ner i benet med svullnad och ömhet som resultat. Dessutom ökar risken för sårbildning på grund av de skadade venerna.

En annan vanlig undersökning är en akut undersökning vid misstanke om blodpropp i benen, så kallad djup ventrombos. Metoden kan även användas för att undersöka bukens kärl, detta kräver dock att patienten ska ha varit fastande minst sex timmar före undersökningen. Precis som alla andra ultraljudsundersökningar är denna helt smärtfri och innebär ingen större påfrestning för patienten.

Själva undersökningen utförs genom att ultraljudet mäter blodets flöde. Flödets riktning, till och från hjärtat, mäts av ultraljudsapparaten och visas i olika färger på skärmen. I de flesta fall används färgerna röd och blå, för att symbolisera blod i artärer respektive vener. Via ultraljudet kan man sedan se om det finns flöde i de undersökta kärlen. Kombineras undersökningen dessutom med doppler ökar möjligheterna att se eventuella förträngningar i kärlen eftersom blodflödet minskar radikalt efter exempelvis en stenos.

Tromboser, det vill säga proppar, i benen drabbar främst äldre och patienter som av någon anledning blivit inaktiva på grund av sjukdom. Det är även en vanlig komplikation till vissa tumörsjukdomar. För dessa personer kan det vara svårt och oerhört påfrestande att ta sig till en sjukvårdsinrättning. I dessa fall är ett portabelt ultraljud som U-lite en god lösning. Du kan köpa det genom Allytec.se. Det innebär att läkaren kan resa till patienten istället för att patienten kommer till vårdcentralen. Tack vare den långa batteritiden finns gott om tid för undersökningar i hemmet och med den smidiga skärmen kan läkaren samtidigt visa patienten vad som sker.